Trójpłaszczyznowa Manualna Terapia Stóp

To metoda neurofizjologiczna, która została opracowana przez niemiecką terapeutkę Barbarę Zukunft-Huber. Dzięki kilkudziesięcioletniemu doświadczeniu w pracy z dziećmi, zauważyła wiele prawidłowości dotyczących rozwoju kończyn dolnych. Trójpłaszczyznowa terapia stóp jest metodą uwzględniającą fizjologiczny rozwój stóp dziecka w pierwszym roku jego życia. Terapia ta stanowi podstawę do wczesnego diagnozowania i leczenia nieprawidłowego ustawienia stóp. Wady stóp nie są traktowane wyłącznie jako problem lokalny, ale rozpatrywane są w odniesieniu do całościowego rozwoju dziecka. Mogą one bowiem wynikać m.in.: z niewłaściwego

W Trójwymiarowej Manualnej Terapii Stóp wg. Barbary Zukunft -Huber stosuje się charakterystyczne chwyty diagnostyczne, pozwalające zobrazować problem oraz oceniać efektywność terapii. Terapia manualna jest wzmocniona poprzez czynnościowe bandażowanie, co pozwala utrzymać efekty prowadzonej terapii. Zaletą terapii jest to, iż po odpowiednim instruktażu przeprowadzonym przez terapeutę mają Państwo możliwość codziennego oddziaływania terapeutycznego w warunkach domowych. Terapia dedykowana jest dzieciom w wieku noworodkowym i niemowlęcym, a także przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Dzięki tej metodzie można leczyć następujące wady:

  • stopa płasko-koślawa
  • stopa sierpowata
  • stopa końska
  • stopa końsko-szpotawa
  • stopa szpotawa
  • ograniczenia w obrębie stawów biodrowych
  • kombinacje powyższych problemów
rehabilitacja dziecięca