logopeda wawrzyniak
 • diagnozę logopedyczną, neurologopedyczną
 • terapię noworodków i niemowląt (zaburzenia funkcji prymarnych, ocena wędzidełek)
 • trening karmienia
 • wczesną interwencję logopedyczną
 • terapię miofunkcjonalną
 • terapię opóźnionego rozwoju mowy oraz wad wymowy
 • terapię zaburzeń komunikacji u dzieci ze spektrum autyzmu
 • z zespołami genetycznymi, z afazją, dyzartrią, dysleksją i z problemami w nauce szkolnej
 • konsultacje i porady logopedyczne dla rodziców.

Logopeda – kiedy czas na pierwszą wizytę?

Kiedy dziecko:

 • nie utrzymuje kontaktu wzrokowego,
 • po ukończeniu 6 ms. ż. nie gaworzy,
 • ma trudności ze ssaniem,
 • ma trudności z gryzieniem, żuciem i połykaniem,
 • oddycha przez usta, śpi z otwartą buzią,
 • nadmiernie się ślini,
 • nie jesteś pewny/a czy budowa narządów artykulacyjnych jest prawidłowa budowa,
 • nie reaguje na swoje imię,
 • nie reaguje na polecenia,
 • nie odwraca głowy w kierunku dźwięku
 • wsuwa język między zęby podczas mówienia,
 • mówi przez nos, wydaje Ci się, że ma problemy ze słuchem,
 • ok. 12 ms. ż nie wypowiada żadnych, najprostszych słów np. mama, tata
 • ok. 24 ms. ż nie łączy dwóch prostych elementów np. mama daj
 • po ukończeniu 36 ms. ż jego mowa jest niezrozumiała dla otoczenia,
 • skończyło 3. Rok życia a zamienia głoski dźwięczne na bezdźwięczne np. góra – kura,
 • skończyło 4. Rok życia a głoski s, z, c, dz wypowiada jako ś, ź, ć, dź,
 • około 5 r.ż nie wypowiada głosek sz, ż, cz, dż,
 • około 6 r.ż i nie wypowiada głoski r
 • ma trudności w czytaniu i pisaniu

mgr Marta Jackowska

Ukończyłam studia z zakresu logopedii na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz studia podyplomowe z neurologopedii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. W trosce o to, aby niesiona przeze mnie pomoc była jak na najwyższym poziomie, podnoszę swoje kwalifikacje zawodowe poprzez udział w licznych szkoleniach, warsztatach i kursach. Uczestniczyłam m.in. w takich szkoleniach jak: „Trening karmienia logopedycznego”, „Wybiórczość pokarmowa u dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej” , „Diagnoza skróconych wędzidełek jamy ustnej” czy „Diagnoza i terapia miofunkcjonalna”.

Marta